Наречия

Упражнение 1.

Вставьте пропущенные буквы и объясните их правописание.

Шагнуть влево, справа обгоняет грузовик, уйти засветло, задолго до приказа, добраться затемно, вытереть досуха, изредка интересоваться, начать заново, засидеться допоздна, вылизать дочисто, наскоро перекусить, надолго запомнить.

Упражнение 3.

Допишите наречия.

Запросто, досыта, начисто, набели, затемно, насуха, искоса, надолго, дотемна, намертво, изредка, воедино, сызново, добели, докрасни, сдуро, сгорячи, направи, слев Степь выжидающемолчала. В палисаднике стало свежл и пахуче Горячо билось сердце. Докладчик говорил слишком общие. Угрожающе надвигалась огромная лохматая туча. Ослепляюще сияло солнце. Учиться блестяще Войскам становится невмочь.Двери открыты настежь.Он ушел прочь. Уснули далеко за полночь.

Մոտիվացիա

Մարդկային վարքագծի գրեթե բոլոր ասպեկտներում մոտիվացիան շատ մեծ դերակատրություն ունի: Ցանկացած որոշում կայացնելիս մենք առաջնորդվում ենք մոտիվացիոն ներքին մղումներով:

Հոգեբանները, խոսելով մոտիվացայի մասին, նշում են, որ դա ներքին վիճակ է, ցանկություն, որն ակտիվացնում է վարքագիծը և ուղղորդում դեպի նպատակը: Այլ կերպ ասած՝ Մոտիվացիան կարիքների և ցանկությունների ազդեցությամբ թելադրվող վարքագիծն է:

Մեկ այլ սահմանման համաձայն՝ մոտիվացիան գործընթաց է, որը սկիզբ է դնում, ուղղորդում և պահպանում դեպի նպատակը տանող վարքագիծը: Մոտիվացիան խթան է, որը ստիպում է մեզ գործել: Ընդ որում՝ տարբեր են և՛ նպատակները, և՛ մեխանիզմները: Մեխանիզմ կարող է լինի թե՛ ծարավը հագեցնելու համար (նպատակ) մեկ բաժակ ջուր խմելը (մեխանիզմ), թե՛ գիտելիք ստանալու համար (նպատակ) գիրք կարդալը (մեխանիզմ):

Այժմ խոսենք մոտիվացման (խրախուսման) տեսակների մասին: Հոգեբաններն առանձնացնում են խրախուսման երկու հիմնական տեսակ՝ ներքին և արտաքին:

Ներքին մոտիվացիա

Ներքին մոտիվացիայի դեպքում անհատի խրախուսման ազդակները/շարժառիթները բխում են ներսից, կապված են իր սեփական հետաքրքրությունների և ցանկությունների հետ:

Առանձնացվել են ներքին մոտիվացիան բարձրացնող/խթանող մի քանի գործոն՝

Մարտահրավեր

Մարդիկ մոտիվացվում են, երբ փորձում են հասնել մի նպատակի, որը բխում է իրենց անձնական հետաքրքրություններից, կապված է ինքնագնահատականի բարձրացման հետ, որտեղ գործողույթան արդյունքը հասանելի է և նպատակին հասնելը հնարավոր է, բայց ոչ շատ հեշտ:

Հետաքրքրություն

Մարդու ներքին մոտիվացիան բարձրանում է, երբ ֆիզիկական միջավայրում ինչ-որ բան գրավում է անհատի ուշադրությունը, այն է զգայական հետաքրքրությունը և երբ գործողությունը կամ աշխատանքը կատարելիս անհատի մոտ ցանկություն է առաջանում սովորել ավելին, այն է ճանաչողական/իմացական հետաքրքրություն:

Հսկողություն

Մարդիկ սիրում են, երբ իրենց և իրենց միջավայրը վերահսկվում է և հստակ սահմանված են նպատակները. ուր են գնում և ինչու:

Համագործակցություն և մրցակցություն

Ներքին մոտիվացիան կարող է բարձրանալ այնպիսի իրավիճակներում, երբ անհատը բավականություն է ստանում մեկ ուրիշին օգնելուց, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ կարողանում է համեմատել իր և մյուսների կատարած աշխատանքը, որտեղ ինքն ավելի շահեկան դիրքերում է:

Ճանաչում/Ընդունում

Մարդիկ սիրում են, երբ իրենց կատարած աշխատանքը և գրանցած հաջողությունները ճանաչվում և ընդունվում են մյուսների կողմից :

Արտաքին մոտիվացիա

Արտաքին մոտիվացիայի դեպքում անհատի խրախուսման ազդակները (շարժառիթները) գալիս են արտաքին աշխարհից, աշխատանքը կատարվում է ակնկալիքով, որ լինելու է սպասված պարգևատրումը՝ նյութական կամ ոչ նյութական (գումար, պատվոգիր, մրցանակ, գովաբանում, լավագույն աշխատողի ճանաչում և այլն):

Մասլոյի բուրգ

Առաջին աստիճան

Այս պայմանական բուրգի հիմքում ընկած է ֆիզիոլոգիական բնույթի պահամջները, որոնք բնորոշ են մեր մոլորակի բոլոր կենդանի օրգանիզմներին: Եվ դրանց բավարարումը մարդուն անհրաժեշտ է նրա համար, որ հենց դրանից է կախված նրա գոյատևումը: Այդ պահանջների թվին կարելի է դասել քնի, շնչելու, սնվելու պահանջները և այլն: Կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կանվանեն այդ պահանջները ստորադասական և բնազդային, բայց առանց այդ պահանջների բավարարման մարդը չի ձգտի ավելի բարձր նպատակների: Այլ բառերով ասած, եթե մարդը զգում է ծարավի տանջող պահանջ, դժվար թե կմտածի երաժշտական ստեղծագործության ստեղծման մասին կամ էլ վատնի վերջին գրոշները թատրոնի տոմսի վրա: Եվ հենց այս պահանջներն են ստիպում մարդուն աշխատել և վաստակած գումարով ձեռք բերել հագուստ, սնունդ և կենցաղային պարագաներ:

Երկրորդ աստիճան

Բուրգի երկրորդ աստիճանում է գտնվում անվտանգության և ապահովության պահանջը: Եվ այստեղ լավ օրինակ կլինեն մանուկները: Երեխաները, ունենալով մինիմալ գիտակցություն, քաղցի և ծարավի բավարարումից հետո, բնազդաբար ձգտում են ստանալ պաշտպանություն, և բավարարել դա կարող է միայն մոր տաքությունը: Նույնը տեղի է ունենում և հասուն ժամանակ: Առանց հոգեկան շեղումների մարդկանց մոտ այն դրսևորվում է փափուկ ձևով: Նրանք տեղադրում են կողպեքներ դռների վրա, ապահովագրում են իրենց ունեցվածքը և այլն:

Երրորդ աստիճան

Երրորդ աստիճանում են գտնվում սոցիալական պահանջները: Եվ այն դրսևորվում է նրանով, որ մարդը ձգտում է պատկանել որևէ կոլեկտիվի, գտնել ընկերներ: Նա ցանկանում է սիրել և լինել սիրված: Սոցիալկան միջավայրը դա հնարավորություն է զգալքեզ կարևոր և օգտակար ուրիշների համար: Եվ հենց այս պատճառով մարդիկ փորձում են հաստատել լավ հարաբերություններ ծանոթների հետ, նրանք փնտրում են կողակիցներ ընտանիքում, բիզնեսում և այլն:

Չորրորդ աստիճան

Երբ նախորդ պահանջը լիովին բավարարված է, ուրիշների ազդեցությունը մարդու վրա փոքրանում է, և առաջնային նշանակություն են ձեռք բերում այլ կարիքներ: Դրանք են հարգանքի, տաղանդի և հնարավորությունների ճանաչման պահանջները: Միայն այդ ամենից հետո մարդը կարող է իրագործել իր պոտենցիալը, ստանալով մոտ մարդկանց ճանաչում, նա դառնում է վստահ իր ուժերին:

Հինգերորդ աստիճան

Բուրգի վերջին աստիճանը դա հոգևոր պահանջն է, ցանկություն դրսևորել իր ամբողջ պոտենցիալը: Հենց դա էլ ստիպում է մարդուն զբաղվել ստեղծագործությամբ, հաճախել թատրոններ և թանգարաններ, ամեն ձևով զարգացնել իր տաղանդը: Դրանից բացի մարդիկ, որոնք բավարարել են իրենց ցածր մակարդակների պահանջները, հասնելով հինդերորդին, փորձում են գտնել կյանքի իմաստտ, ճանաչել շրջապատող աշխարհը, պաշտպանել իրենց հայացքները, կռվել արդարության համար:

Монастырь Мармашен

Монастырь Мармашен, второй крупный храм в Ширакской области, находится в 10 км от города Гюмри. Монастырь расположен в долине реки Ахурян, в красочном месте и окружен густыми деревьями.

Монастырский комплекс был построен в X-XIII вв и считается одним из прекрасных экземпляров средневековой архитектуры Армении. Комплекс состоит из трех церквей, построенных в разные года. Самая крупная из них, церковь Катогике, строилась во времена правления князя Ваграма Пахлавуни. К главному храму примыкал притвор, но, к сожалению, от него сохранились только руины и фундамент.

К северу от Катогике был построен еще один храм. Храм немного меньше главной церкви, однако его также можно считать уникальным архитектурным экземпляром. Последняя маленькая церковь находится к югу от главного храма, точная дата строения церкви неизвестна. Она наиболее поврежденная из трех церквей.

На территории комплекса находятся руины круглого храма, однако сложно определить дату их построения. Храмов такой формы в Армении всего несколько, и все они принадлежат одной эпохе (VII в). Один из таких храмов – храм Звартноц.

Монастырь Мармашен, 2016 (Мармашен, Армения) - Фото Терра

Монастырский комплекс был построен во время существования царства Ани, которое, вскоре исчезло. В XI веке монастырский комплекс был разрушен сельджуками, главная церковь была превращена в крепость, и только в 1225 году комплекс был восстановлен.

В XIII веке монастырь снова был разрушен, теперь уже татар-монголами. Начиная с 1870 года, монастырь начали восстанавливать, и возвращать ему былое величие. Сегодня это действующий храм и важная достопримечательность области.

Լեռնագնացություն

Լեռնագնացություն կամ ալպինիզմ, ակտիվ հանգստի, զբոսաշրջության տեսակ, սպորտաձև, որի հիմնական խնդիրը լեռնագագաթները բարձրանալն ու սուր զգացողություններ վերապրելն է։ Հին դարերում այն նաև կազմել է կրոնական ծեսի մաս։

Լեռնագնացության ակտիվ հանգիստի ու սպորտային ուղղությունները, չնայած միևնույն նպատակի ծառայելուն, էականորեն տարբերվում են իրենց դրսևորման և ներկայացման ձևերով։

Լեռներ բարձրանալը և այնտեղ գտնվելը ճիշտ կազմակերպման դեպքում ամրապնդում են մարզիկի առողջությունը և ակտիվ հանգստի միջոց են։ Բարձրլեռնային վերելքները կապված են նյարդային և ֆիզիոլոգիական մեծ լարվածության հետ։ Կատարվում են ցածր մթնոլորտային ճնշման, ջերմաստիճանի տատանումների, օդի խոնավության, ուժեղ քամիների, բարձր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման պայմաններում։

Ալպինիստը ստիպված է երկար ժամանակ քայլել մեծ բեռով։ Վերելքների ժամանակ օրգանիզմի վրա ազդող գլխավոր գործոնը թթվածնաքաղցն է, որից կտրուկ խանգարվում են շնչառական և սիրտանոթային համակարգերին ֆունկցիաները։ Առանձնապես բնորոշ է շնչառության հաճախացումը, դրա ռիթմի և խորության փոփոխությունը, հաճախ խանգարվում են ախորժակըքունը։

Ալպինիստի օրգանիզմի մի շարք համակարգերում և օրգաններում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու խանգարումները, որպես կանոն, ունեն ժամանակավոր, անցողիկ բնույթ և կախված են օրգանիզմի անհատական հատկանիշներից ու մարզվածությունից։ Բարձրությանն ավելի հեշտ հարմարվելու համար նպատակահարմար է աստիճան, կլիմայահարմարումը՝ տարբեր բարձրություններում տեղադրված ալպինիստական ճամբարներում։ Վերելքին կլիմայավարժվելու և նախապատրաստվելու տևողությունը որոշվում է դրա դժվարության աստիճանով։

Մասնակիցների ֆիզիկական և տեխնիկական անբավարար պատրաստվածությունը, խմբի ոչ ճիշտ ընտրված կազմը, երթուղու դժվարության թերագնահատումը, անկարգապահությունը և անհամաձայնեցվածությունը, հանդերձանքի, սննդի վատ որակն ու պակասը, չկարգավորված բժշկական հսկողությունը կարող են դժբախտ պատահարների պատճառ դառնալ։ Ալպինիստների պատրաստման ծրագրի մեջ է մտնում ինքնաօգնության և փոխօգնության եղանակների պարտադիր ուսուցումը։ Ալպինիստ, ճամբարների կենտրոնացման վայրերում ստեղծվում է մշտական փրկարար ծառայություն։

Բիզնես գաղափար

Ես հետագայում կցանկանամ բացել իմ սեփական հագուստի և կոսմետիկայի խանութը։Կարծում եմ Հայաստանի  պայմաններում այն կլինի շատ արդյունավետ։ Հայաստանում դրա պահանջարկը շատ է։

Михаил Лермонтов

И скучно и грустно…

 

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят — все лучшие годы!

 

Любить… Но кого же?.. На время — не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:

И радость, и муки, и всё там ничтожно…

 

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка;

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –

Такая пустая и глупая шутка…

Ширакская область

Гюмри расположен в северо-западной части области и является вторым по величине городом Армении. Он несколько раз менял свое название, в 19 веке он был Александраполь, затем в советский период был переименован в Ленинакан, а когда Армения стала независимой страной, название города стало Гюмри. К сожалению, 7 декабря 1988 года страшное землетрясение разрушило город, но после этого ужасного происшествия люди снова встали и снова начали строить город. В Гюмри есть исторический район, где вы можете увидеть старую часть города, здания стоят там с 18 по 19 века.

В Ширакской области находится самая высокая гора в стране — потухший вулкан Арагац с четырьмя вершинами. На Арагаце на высоте в 3 с лишним км находится красивое озеро Кари, куда можно подняться по асфальтированному шоссе от села Бюракан. А в местечке Топарли находится ещё одна милая достопримечательность: дырявый камень Тцак-кар. Согласно поверью, все желания того, кто пролезет сквозь дыру в нём, будут исполнены.

Լանդշաֆտագիտություն

Թեմա 1

Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը:

Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է, որն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով(երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ ևայլն), ուստի լանդշաֆտագիտությունը պետք է դասել   բնականգիտությունների շարքին:

Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները:

Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը դիտել որպես մի բարդ, բազմաթիվ գործոններով հյուսված համակարգ, այն ճանաչել բազմակողմանիորեն, որպեսզի ոչ միբաց տեղ չմնա, հնարավոր լինի լանդշաֆտը օպտիմացնել և այն դարձնել առավելագույնս արդյունավետ:

Ինչ է լանդշաֆտը։

Լանդշաֆտը բնապատմական մի այնպիսի տարածքային համալիր է, որտեղ երկրաբանական կառուցվածքը, ռելիեֆը, կլիման, ջրերը, հողաբուսական ծածկը, կենդանական աշխարհը և մարդու գործունեությունը փոխկապակցված մի ինքնատիպմիասնություն են ներկայացնում, որով և տարբերվում է հարևան լանդշաֆտներից:

Իսպաներենի ամառային առաջադրանքներ

  1. 1.Խոնհարել փակագծերում դրված հայերը։

Eva bebe café con leche.

Yo como en el restaurante.

¿Tú comprendes la pregunta?

Nosotros aprendemos español.

Ustedes leeren muchos libros.

Usted vende su casa.

Vosotros veris la televisión.

El profesor explise gramática.

La mujer trabaja en la oficina.

Los niños no comprenden inglés.

Tú hablas mucho.

Nosotros verimos la tele por la noche.

Mis amigos leeren el periódico.

Yo vero el mar.

Mí perro no come pescado.

Nosotros necesitamos un coche nuevo.

En España, los hombres beben mucho vino.

El camarero ganará poco dinero.

Mí amiga me visitara en Navidad.

Yo bailo con Pablo.

Tú corres muy rápido.

Él paga el seguro.

Usted escribi una carta a la semana.

Vosotros escucháis la radio.

Ellos subiren por las escaleras.

Ustedes desayunan en el hotel.

Mí hermano es muy inteligente!El habla inglés, francés, italiano y un poco de ruso.

¿Qué estudiais vosotras?

Tus padres no escuchan a nadie.

¿Donde trabajan ustedes?

Ellos viven muy cerca de la universidad.

Tú no comprendes a tus padres.

Ustedes bailan muy bien.

 

Verbos irregulares

1.Yo tengo muchos amigos.

2.La clase empeza a las nueve y media.

3.Mi padre es médico.

4.Ellos tienen muchas clases hoy.

5.Tú vas a casa en autobús.

6.Nosotros empezamos a cantar juntos.

7.Yo salgo de casa temprano.

8.Mi madre volvé a casa por la tarde.

9.Maria sale de la clase y va a casa.

10.Nosotros somos hermanos.

11.Yo estoy en el café.

12.Mi casa está en la calle Abovyan.

13.Vosotros volvéis de las vacaciones mañana.

14.Yo voy a la escuela con mí hermano.

15.Nosotros tenemos muchos libros.

 

 

 

Skip to toolbar